تالار افتخارات

سجاد شاه بالا

سجاد شاه بالا

رتبه 128 کنکور تجربی 1402 متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
زینب تاجری

زینب تاجری

رتبه 57 کنکور ریاضی 1402 متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
کوروش شیرزادی

کوروش شیرزادی

رتبه 72 کنکور ریاضی 1402 متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
سنور اکبرنیا

سنور اکبرنیا

رتبه 260 کنکور ریاضی 1402 متوسطه دوم پسرانه وکیل آباد مشهد